Mystiek Theater staat bekend om haar horror shows. Maar eigenlijk is Mystiek veel meer dan dat. Naast de dinnershows zijn er o.a. muziekmiddagen/avonden, kindervoorstellingen en zijn er avonden voor teambuilding.

Maar Mystiek is nog meer dan dat. Zij (de eigenaren) doen zonder er erg in te hebben en zonder hiermee naar buiten te treden veel voor de medemens. Denk aan gratis kindervoorstellingen voor kinderen waarvan de ouders dit niet kunnen betalen, wordt er door Syrische vrouwen gekookt (kosteloos, om ze uit een isolement te halen), gaan acteurs verkleed als Sinterklaas en Zwarte Piet langs bejaardencentra om de eenzame ouderen te vermaken, noem het maar op.

 

Om dit alles beter te kunnen regelen, de goede doelen te agenderen/goed voor te bereiden en om hiervoor subsidies aan te kunnen vragen hebben we een stichting opgericht: Stichting Cultuurfabriek Mystiek.

Voorzitter: Monica Mollink
Secretaris: Ria van der Veen
Penningmeester: Dennis Jongbloed

Onderstaand artikel in de statuten:

Artikel 2 – Doel

  1. De stichting heeft als doel:
  2. het mogelijk maken, ontwikkelen, bevorderen en het in administratieve, financiéle, artistieke en technische zin begeleiden van activiteiten welke gericht zijn op theatervormen in de ruimste zin des woords, ten behoeve van algemeen cultureel nut, en het mogelijk maken dat diverse minder bedeelde groepen (onder andere kinderen uit sociale minima, mensen in de bijstand, ouderen, vluchtelingen enzovoorts) in Enschede en omgeving kunnen genieten van de kennis, expertise en uitvoering van het Mystiek Theater; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

  1. De stichting heeft geen winstoogmerk.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

– het bieden van een podium aan onder andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een beperking, door middel van kosteloze, goede begeleiding, training en repetities;

– het bieden van een podium aan beginnende muzikanten;
– het bieden van stageplaatsen en afstudeeropdrachten aan leerlingen van het ROC

(Regionaal Opleidingen Centrum) en ArtEZ (ArtEZ hogeschool voor de kunsten).